Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
CZCIONKAM
 
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   »
Informacja o unieważnieniu postępowania NK.2501.1.2018.KD
Więcej informacji w załączniku. ...
29.05.2018 | więcej ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony -ZP-5/ZZM/D/2017.KD
Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętów Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz oleju opałowego do kotłowni budynków Wydziału Administracji Cmentarzy w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 49 i Wydziału Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu ...
18.12.2017 | więcej ...

Informacja z otwarcia ofert - ZP-5/ZZM/D/2017.KD
Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętów Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz oleju opałowego do kotłowni budynków Wydziału Administracji Cmentarzy w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 49 i Wydziału Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu ...
14.12.2017 | więcej ...

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu - ZP-6/ZZM/U/2017.KD
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ZP-6/ZZM/U/2017.KD Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz Informację o udzieleniu zamówienia ...
7.12.2017 | więcej ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP-1/ZZM/U/2016.JD
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarzy Komunalnych w Elblągu oraz obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu ...
1.12.2017 | więcej ...

 
  odwiedzin: 673.905 / online: 2  
 
Administracja
© 2018 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP