Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
CZCIONKAM
 
Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. poz. 1579 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzieleniu zamóień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.
6.08.2018 | więcej ...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.
Szczegóły w załączniku. ...
12.01.2018 | więcej ...

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. poz. 1579 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzieleniu zamóień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r. ...
7.12.2017 | więcej ...

Aktualizacja planu zamówień publicznych
Aktualizacj planu zamówień publicznych dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Elblągu na rok 2017 ...
26.04.2017 | więcej ...

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Dostępne w załączniku ...
11.01.2017 | więcej ...

 
  odwiedzin: 730.510 / online: 5  
 
Administracja
© 2018 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP