Kontrast: Zmień kontrast
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
CZCIONKAM
 
    1  2   »


Aktualizacja planu zamówień publicznych
Aktualizacj planu zamówień publicznych dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Elblągu na rok 2019 ...
3.04.2019 | więcej ...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
więcej informacji w załacznikach poniżej ...
3.01.2019 | więcej ...

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. poz. 1579 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzieleniu zamóień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.
6.08.2018 | więcej ...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.
Szczegóły w załączniku. ...
12.01.2018 | więcej ...

Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. poz. 1579 z późń. zm.) przedstawia plan postępowań o udzieleniu zamóień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r. ...
7.12.2017 | więcej ...

 
  odwiedzin: 849.123 / online: 5  
 
Administracja
© 2019 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP