Zmień kontrast
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
Tu jesteś Ogłoszenia, komunikaty
 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zatrudni do Wydziału Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu w Gronowie Górnym pracownika na stanowisko mistrza.

 

Wymagania:

- wykształcenie ogrodnicze (minimum średnie),

- mile widziane doświadczenie przy produkcji ogrodniczo-szkółkarskiej.

 

CV opatrzone klauzulą o ochronie danych osobowych proszę składać w siedzibie firmy ul. Krakusa 13-16 (Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres: kadry@zzm.elblag.pl

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Marta Suprynowicz z Kancelarii Radcy Prawnego Marta Suprynowicz w Braniewie tel: 501 952 549;

e-mail: kancelaria@suprynowicz.pl

Dane kontaktowe

 

e-mail: kancelaria@suprynowicz.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/ Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Dodał/a: Adam Kondraciuk dn. 5.09.2019 9:37 Akceptował/a:  
Edytował/a:   Publikował/a: Adam Kondraciuk dn. 5.09.2019 9:37
Przeglądano: 219 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
14.11.2019 8:38 Usunięcie ogłoszenia, komunikatu Nabór na stanowisko - Mistrz w Wydziale Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu. Adam Kondraciuk
5.09.2019 9:37 Zaakceptowanie i opublikowanie ogłoszenia, komunikatu Nabór na stanowisko - Mistrz w Wydziale Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu. Adam Kondraciuk
5.09.2019 9:37 Dodanie ogłoszenia, komunikatu Nabór na stanowisko - Mistrz w Wydziale Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu. Adam Kondraciuk

 
  odwiedzin: 975.316 / online: 6  
 
Administracja
© 2020 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP